VS Business Partner

Vi mener at nøkkelen til god biløkonomi er et tett og godt samarbeid med våre firmakunder. Derfor lanserer vi VS Business Partner, en avtale som følger firmabilen gjennom hele dens levetid.


Spørsmål? Kontakt oss

VS Business Partner gir deg:

 • ”På veien garanti”
 • Fastpris på skader
 • Statusrapport og tilbud på utbedring av karosseriog glasskader samt slitedeler ved hver service
 • Fast selger med fast oppfølging
 • Årlig statusmøte med kostandsrapport pr. bil
 • Ansattveiledning om firmabilhold (fra år 2)
 • Skreddersøm av bilpolicy gir riktig bil med riktig utstyr, rett finansiering, byttetakt og serviceprogram
 • Egne ansatte som kun jobber med VS Business Partners

På veien garanti

 • Ved driftsstans påbegynnes diagnose senest tre timer etter ankomst verksted (i åpningstiden)
 • Reparasjon påbegynnes senest neste morgen etter mottatt deler
 • Gratis lånebil i 3 dager ved driftsstans (Alle Citroën via Citroën Assistanse, andre merker får en tilgjengelig utlånsbil)

Reduserte kostnader

 • VS Business Partner – avtale gir bedre innkjøpsbetingelser fra både forhandler og importør
 • SOVA avtale gir lavere og mer forutsigbare kostnader på vedlikehold
 • 3.-parts taksering fjerner usikkerhet ved innlevering av biler
 • Reduksjon av påkost gjennom statuskontroll ved service, hvor erfaring tilsier 70% besparelse
 • Reduksjon i ståtid og tapt inntjening med «På veien garanti»
 • Sterkt redusert administrasjonstid for bilhold
 • Skadefri bilpark = bedriftens ansikt utad
 • Mindre frem og tilbake til verksted for ansatte
 • Mye større forutsigbarhet i kostnader og tidsbruk

Spørsmål? Kontakt oss